Hướng dẫn lấy lại Danh bạ Khi bị Viber xóa mất danh bạ

Hướng dẫn lấy lại Danh bạ Khi bị Viber xóa mất danh bạ

Đây là hình ảnh con iPhone chưa Jailbreak nhưng bị mất sạch danh bạ


Hôm nay sẽ hướng dẫn các anh em tìm lại danh bạ Contact => Khi bị Viber xóa sạch mà không rõ nguyên nhân lỗi.

Bước 1: Download itools từ HiPStore 
http://store.heaveniphone.com/2013/0...s-windows.html

Bước 2: Kết nối iPhone với máy tính dùng chương trình iTools
Chọn mục Applications và Browser đến Ứng dụng Viber
 
 

Chọn thư mục Document và copy file Contacts.data ra máy tính
 
Bước 3: Dùng chương trình Notepad hoặc notepad++, mở thử file Contacts.data để xem định dạng nó là loại gì ?
 
Chúng ta nhìn hình thấy nó là chuẩn format SQLite 

Bước 4: Làm thế nào để mở và chạy sql của file contacts.data
Mở trình duyệt Firefox lên => Cài thêm add-ons "SQLite Manager 0.8.0"
Sau khi cài xong khởi động lại FF sẽ có SQLite như hình bên dưới
 
Bước 5: Dùng "SQLite Manager" mở file contacts.data lên (chú ý: nhớ chọn All files) mới thấy file .data nhé 
 
Bước 6: Chúng ta thấy có rất nhiều table lưu trữ thông tin danh bạ, nhưng anh em chú ý giúp 2 tables chínhZPHONENUMBERINDEX và ZABCONTACT 

Đối với table ZABCONTACT => anh em chú ý 2 cột zmainname và z_pk
 
Đối với table ZPHONENUMBERINDEX => anh em chú ý 2 cột zphonenum và zcontact
 
Bước 7: Lưu thử một số trong danh bạ và Dùng itools thử export ra file CSV => Mục tiêu để biết iTools nó lưu csv theo chuẩn nào để từ đó tạo lại file csv mà import vào lại
 
Sau khi xuất csv xong chúng ta mở file bằng chương trình notepad sẽ thấy cấu trúc như sau:

 

Mã:
Name,Given Name,Additional Name,Family Name,Yomi Name,Given Name Yomi,Additional Name Yomi,Family Name Yomi,Name Prefix,Name Suffix,Nickname,Birthday,Notes,Group Membership,E-mail 1 - Type,E-mail 1 - Value,E-mail 2 - Type,E-mail 2 - Value,E-mail 3 - Type,E-mail 3 - Value,E-mail 4 - Type,E-mail 4 - Value,E-mail 5 - Type,E-mail 5 - Value,IM 1 - Type,IM 1 - Service,IM 1 - Value,IM 2 - Type,IM 2 - Service,IM 2 - Value,IM 3 - Type,IM 3 - Service,IM 3 - Value,IM 4 - Type,IM 4 - Service,IM 4 - Value,IM 5 - Type,IM 5 - Service,IM 5 - Value,Phone 1 - Type,Phone 1 - Value,Phone 2 - Type,Phone 2 - Value,Phone 3 - Type,Phone 3 - Value,Phone 4 - Type,Phone 4 - Value,Phone 5 - Type,Phone 5 - Value,Phone 6 - Type,Phone 6 - Value,Phone 7 - Type,Phone 7 - Value,Phone 8 - Type,Phone 8 - Value,Phone 9 - Type,Phone 9 - Value,Phone 10 - Type,Phone 10 - Value,Address 1 - Type,Address 1 - Formatted,Address 1 - Street,Address 1 - City,Address 1 - PO Box,Address 1 - Region,Address 1 - Postal Code,Address 1 - Country,Address 2 - Type,Address 2 - Formatted,Address 2 - Street,Address 2 - City,Address 2 - PO Box,Address 2 - Region,Address 2 - Postal Code,Address 2 - Country,Address 3 - Type,Address 3 - Formatted,Address 3 - Street,Address 3 - City,Address 3 - PO Box,Address 3 - Region,Address 3 - Postal Code,Address 3 - Country,Address 4 - Type,Address 4 - Formatted,Address 4 - Street,Address 4 - City,Address 4 - PO Box,Address 4 - Region,Address 4 - Postal Code,Address 4 - Country,Address 5 - Type,Address 5 - Formatted,Address 5 - Street,Address 5 - City,Address 5 - PO Box,Address 5 - Region,Address 5 - Postal Code,Address 5 - Country,Organization 1 - Name,Organization 1 - Title,Organization 1 - Department,Website 1 - Type,Website 1 - Value,Website 2 - Type,Website 2 - Value,Website 3 - Type,Website 3 - Value,Website 4 - Type,Website 4 - Value,Website 5 - Type,Website 5 - Value,Event 1 - Type,Event 1 - Value,Event 2 - Type,Event 2 - Value,Event 3 - Type,Event 3 - Value
Tong Dai,Tong Dai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,1800 1090,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bước 8: Bây giờ chúng ta tiến hành run SQLite với câu script ghép chuổi bên dưới để ra định dạnh CSV 
 
Chọn mục Execute SQL => Và chọn run SQL bên dưới
 

Mã:
select zmainname||','||zmainname||',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,'||zphonenum||',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' 
from zphonenumberindex ,ZABCONTACT 
where zphonenumberindex.zcontact=zabcontact.z_pk

Sau khi chạy ra dữ liệu xong => Nhấn Shift chọn tất cả các dữ liệu và run được => Click Phải chuột chọn "Copy rows as CSV" nhé 

Sau khi Copy và dán vào Notepad xong nó có dạng như sau:

 

 
"Yen,Yen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobil e,0939147808,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
"Yen Hoan My,Yen Hoan My,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,012 02876696,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
"Xe Om Phat,Xe Om Phat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,0 936250351,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
"Xe Loc Dien,Xe Loc Dien,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,0 673775137,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
"Truong Anh Ngu AMA,Truong Anh Ngu AMA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,07 103734848,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
"Trinh IIC,Trinh IIC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,09 09098669,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
"Tri,Tri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobil e,0907729992,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"


Bước 9: Khi dán ra notepad nó dư dấu nhấy kép nên chúng ta, Nhấn Ctrl + H => Để tìm và thay thế " và thay thế bằng rỗng

 


Vd: đây là tập dữ liệu ok mình đã thực hiện xong

 

Mã:
Name,Given Name,Additional Name,Family Name,Yomi Name,Given Name Yomi,Additional Name Yomi,Family Name Yomi,Name Prefix,Name Suffix,Nickname,Birthday,Notes,Group Membership,E-mail 1 - Type,E-mail 1 - Value,E-mail 2 - Type,E-mail 2 - Value,E-mail 3 - Type,E-mail 3 - Value,E-mail 4 - Type,E-mail 4 - Value,E-mail 5 - Type,E-mail 5 - Value,IM 1 - Type,IM 1 - Service,IM 1 - Value,IM 2 - Type,IM 2 - Service,IM 2 - Value,IM 3 - Type,IM 3 - Service,IM 3 - Value,IM 4 - Type,IM 4 - Service,IM 4 - Value,IM 5 - Type,IM 5 - Service,IM 5 - Value,Phone 1 - Type,Phone 1 - Value,Phone 2 - Type,Phone 2 - Value,Phone 3 - Type,Phone 3 - Value,Phone 4 - Type,Phone 4 - Value,Phone 5 - Type,Phone 5 - Value,Phone 6 - Type,Phone 6 - Value,Phone 7 - Type,Phone 7 - Value,Phone 8 - Type,Phone 8 - Value,Phone 9 - Type,Phone 9 - Value,Phone 10 - Type,Phone 10 - Value,Address 1 - Type,Address 1 - Formatted,Address 1 - Street,Address 1 - City,Address 1 - PO Box,Address 1 - Region,Address 1 - Postal Code,Address 1 - Country,Address 2 - Type,Address 2 - Formatted,Address 2 - Street,Address 2 - City,Address 2 - PO Box,Address 2 - Region,Address 2 - Postal Code,Address 2 - Country,Address 3 - Type,Address 3 - Formatted,Address 3 - Street,Address 3 - City,Address 3 - PO Box,Address 3 - Region,Address 3 - Postal Code,Address 3 - Country,Address 4 - Type,Address 4 - Formatted,Address 4 - Street,Address 4 - City,Address 4 - PO Box,Address 4 - Region,Address 4 - Postal Code,Address 4 - Country,Address 5 - Type,Address 5 - Formatted,Address 5 - Street,Address 5 - City,Address 5 - PO Box,Address 5 - Region,Address 5 - Postal Code,Address 5 - Country,Organization 1 - Name,Organization 1 - Title,Organization 1 - Department,Website 1 - Type,Website 1 - Value,Website 2 - Type,Website 2 - Value,Website 3 - Type,Website 3 - Value,Website 4 - Type,Website 4 - Value,Website 5 - Type,Website 5 - Value,Event 1 - Type,Event 1 - Value,Event 2 - Type,Event 2 - Value,Event 3 - Type,Event 3 - Value
Dinh Tep,Dinh Ngoc Tiep,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,0939464868,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tran Hien,Tran Thi Hien,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,09393884455,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nguyen Binh Thai,Nguyen Binh Thai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,0939786789,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Chi Sau Ha,Chi Sau Ha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,01693023466,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Chanh Thue Xe,Chanh Thue Xe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,01246654647,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LX Quan,LX Quan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mobile,0932983238,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Chú ý: Nhớ copy dòng đầu tiên vào file csv nhé 
 

Mã:
Name,Given Name,Additional Name,Family Name,Yomi Name,Given Name Yomi,Additional Name Yomi,Family Name Yomi,Name Prefix,Name Suffix,Nickname,Birthday,Notes,Group Membership,E-mail 1 - Type,E-mail 1 - Value,E-mail 2 - Type,E-mail 2 - Value,E-mail 3 - Type,E-mail 3 - Value,E-mail 4 - Type,E-mail 4 - Value,E-mail 5 - Type,E-mail 5 - Value,IM 1 - Type,IM 1 - Service,IM 1 - Value,IM 2 - Type,IM 2 - Service,IM 2 - Value,IM 3 - Type,IM 3 - Service,IM 3 - Value,IM 4 - Type,IM 4 - Service,IM 4 - Value,IM 5 - Type,IM 5 - Service,IM 5 - Value,Phone 1 - Type,Phone 1 - Value,Phone 2 - Type,Phone 2 - Value,Phone 3 - Type,Phone 3 - Value,Phone 4 - Type,Phone 4 - Value,Phone 5 - Type,Phone 5 - Value,Phone 6 - Type,Phone 6 - Value,Phone 7 - Type,Phone 7 - Value,Phone 8 - Type,Phone 8 - Value,Phone 9 - Type,Phone 9 - Value,Phone 10 - Type,Phone 10 - Value,Address 1 - Type,Address 1 - Formatted,Address 1 - Street,Address 1 - City,Address 1 - PO Box,Address 1 - Region,Address 1 - Postal Code,Address 1 - Country,Address 2 - Type,Address 2 - Formatted,Address 2 - Street,Address 2 - City,Address 2 - PO Box,Address 2 - Region,Address 2 - Postal Code,Address 2 - Country,Address 3 - Type,Address 3 - Formatted,Address 3 - Street,Address 3 - City,Address 3 - PO Box,Address 3 - Region,Address 3 - Postal Code,Address 3 - Country,Address 4 - Type,Address 4 - Formatted,Address 4 - Street,Address 4 - City,Address 4 - PO Box,Address 4 - Region,Address 4 - Postal Code,Address 4 - Country,Address 5 - Type,Address 5 - Formatted,Address 5 - Street,Address 5 - City,Address 5 - PO Box,Address 5 - Region,Address 5 - Postal Code,Address 5 - Country,Organization 1 - Name,Organization 1 - Title,Organization 1 - Department,Website 1 - Type,Website 1 - Value,Website 2 - Type,Website 2 - Value,Website 3 - Type,Website 3 - Value,Website 4 - Type,Website 4 - Value,Website 5 - Type,Website 5 - Value,Event 1 - Type,Event 1 - Value,Event 2 - Type,Event 2 - Value,Event 3 - Type,Event 3 - Value

Đối với font tiếng Việt có dấu mọi người lúc save lại file .csv từ notepad => nhớ chọn Encoding là Unicode sẽ không bị lỗi font.
Đối các bản iTools cũ => cần thao tác bước 7 xem đúng cấu trúc để viết câu sql cho chuẩn nhé
Đối với một số máy khi copy ra notepad bị lỗi không có xuống dòng được => thì mở wordpad lên làm nhéBước 10: Tiến hành save lại file csv bên trên và mở iTools import danh bạ vào 

Thôi tới đây kết thúc => chúc anh em làm thành công. Đối với các tiệm dịch vụ iPhone nên thực hiện lấy lại danh bạ cho Khách hàng bằng cách này.

Đừng nói không làm được => thì tội cho khách hàng nhé  
 

Nguồn Heaveniphone

Giao hàng toàn quốc

Từ 2 đến 5 ngày nhận được hàng.

Thanh toán khi nhận hàng

Kiểm hàng, thanh toán. Hổ trợ toàn quốc

 • Lượt Xem: 4267
 • Dòng sản phẩm: kynangchung235
 • Số lượng sản phẩm trong kho: Hết hàng
 • 0 đ